Pembelajaran secara maya sahaja

Tidak boleh bersosial di luar isi rumah

<2 orang, 1 kenderaan (tidak divaksin lengkap)

Perkhidmatan perlu sahaja (8 pg – 8 mlm)

Hanya kelas peperiksaan boleh
ke sekolah

Tidak boleh bersosial di luar isi rumah

<2 orang, 1 kenderaan (tidak divaksin lengkap)

Hanya bersukan di luar tanpa sentuhan

Hanya kelas peperiksaan boleh ke sekolah

Semua sukan tanpa sentuhan dibenarkan

Boleh menjamu di tempat makan

3 orang wakil isi rumah boleh keluar

Boleh beribadah berjemaah

Kegiatan sosial dibenarkan, kapasiti 50%

Pergerakan merentas negeri dibenarkan

Boleh menjamu di tempat makan

Ketahui Lebih Lanjut

Fasa 1
 • Pergerakan antara daerah / negeri / negara tidak dibenarkan
Individu Divaksin Lengkap
 • Boleh ke kawasan gelembung pelancongan
 • Kenderaan boleh membawa penumpang dengan kapasiti penuh
 • Hanya pasangan suami isteri dan bagi ibu bapa kepada anak bawah umur 18 tahun boleh merentas negeri / daerah dengan kebenaran PDRM
 • Warganegara dan bukan warganegara yang mempunyai kediaman di Malaysia, dan tiba dari luar negara, dibenarkan menjalani kuarantin wajib di rumah
Fasa 2
 • Pergerakan antara daerah / negeri / negara tidak dibenarkan
Individu Divaksin Lengkap
 • Boleh merentas daerah dan ke kawasan gelembung pelancongan
 • Kenderaan boleh membawa penumpang dengan kapasiti penuh
 • Hanya pasangan suami isteri dan bagi ibu bapa kepada anak bawah umur 18 tahun boleh merentas negeri dengan kebenaran PDRM
 • Warganegara dan bukan warganegara yang mempunyai kediaman di Malaysia, dan tiba dari luar negara, dibenarkan menjalani kuarantin wajib di rumah
Fasa 3
 • Pergerakan antara daerah dalam negeri yang sama dibenarkan
Individu Divaksin Lengkap
 • Boleh ke kawasan gelembung pelancongan
 • Kenderaan boleh membawa penumpang dengan kapasiti penuh
 • Hanya pasangan suami isteri dan bagi ibu bapa kepada anak bawah umur 18 tahun boleh merentas negeri dengan kebenaran PDRM
 • Warganegara dan bukan warganegara yang mempunyai kediaman di Malaysia yang tiba dari luar negara, dibenarkan menjalani kuarantin wajib di rumah
Fasa 4
 • Pergerakan antara negeri fasa 4 sahaja dibenarkan
Individu Divaksin Lengkap
 • Boleh ke kawasan gelembung pelancongan
 • Warganegara dan bukan warganegara yang mempunyai kediaman di Malaysia yang tiba dari luar negara, dibenarkan menjalani kuarantin wajib di rumah

Sekarang

Fasa 1
 • Sektor awam dihadkan 40% kapasiti tertakluk arahan Ketua Setiausaha Negara
 • Sektor swasta dihadkan 60% kapasiti, untuk sektor perniagaan yang dibenarkan beroperasi
 • Sektor pertanian dan komoditi dibenarkan beroperasi secara sepenuhnya
Fasa 2
 • Sektor awam dihadkan 60% kapasiti kehadiran pekerja tertakluk arahan Ketua Setiausaha Negara
 • Sektor swasta dihadkan 80% kapasiti kehadiran pekerja, untuk sektor perniagaan yang dibenarkan beroperasi
 • Sektor pertanian dan komoditi dibenarkan beroperasi secara sepenuhnya
Fasa 3
 • Sektor awam dihadkan 80% kehadiran pekerja di pejabat tertakluk arahan Ketua Setiausaha Negara
 • Sektor swasta dihadkan 80% kapasiti kehadiran pekerja, untuk sektor perniagaan yang dibenarkan beroperasi
 • Sektor pertanian dan komoditi dibenarkan beroperasi secara sepenuhnya
Fasa 4
 • Sektor awam dibenarkan beroperasi 100% kapasiti tertakluk arahan Ketua Setiausaha Negara;
 • Sektor swasta dibenarkan beroperasi 100% kapasiti

Sekarang

Fasa 1
 • Semua institusi pendidikan ditutup                                   
 • Semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara maya sahaja
Fasa 2
 • Semua institusi pendidikan ditutup
 • Semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara maya sahaja
 • Hanya kelas peperiksaan boleh ke sekolah
Fasa 3
 • Semua institusi pendidikan dibuka; institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dibuka secara berperingkat, tertakluk kepada ketetapan Kementerian Pendidikan Malaysia dan penilaian risiko
 • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran bersemuka dibenarkan; aktiviti pengajaran dan pembelajaran bersemuka untuk institusi pendidikan tinggi tertakluk kepada had kapasiti pelajar 70% dan pematuhan SOP
Fasa 4
 • Semua institusi pendidikan dibuka semula, tertakluk kepada penilaian risiko semasa

Sekarang

Fasa 1
 • Had kehadiran di rumah ibadat tertakluk kepada Majlis Agama Negeri / Kementerian Perpaduan Negara
Individu Divaksin Lengkap
 • Orang Islam boleh melaksanakan aktiviti di masjid dan surau tertakluk kepada ketetapan Pihak Berkuasa Agama Negeri
 • Orang bukan Islam boleh melaksanakan aktiviti di rumah ibadat selain Islam tertakluk kepada ketetapan Kementerian Perpaduan Negara
Fasa 2
 • Had kehadiran di rumah ibadat tertakluk kepada Majlis Agama Negeri / Kementerian Perpaduan Negara
Individu Divaksin Lengkap
 • Orang Islam boleh melaksanakan aktiviti di masjid dan surau tertakluk kepada ketetapan Pihak Berkuasa Agama Negeri
 • Orang bukan Islam boleh melaksanakan aktiviti di rumah ibadat selain Islam tertakluk kepada ketetapan Kementerian Perpaduan Negara
Fasa 3
 • Had kehadiran di rumah ibadat tertakluk kepada Majlis Agama Negeri / Kementerian Perpaduan Negara
Individu Divaksin Lengkap
 • Orang Islam boleh melaksanakan aktiviti di masjid dan surau tertakluk kepada ketetapan Pihak Berkuasa Agama Negeri
 • Orang bukan Islam boleh melaksanakan aktiviti di rumah ibadat selain Islam tertakluk kepada ketetapan Kementerian Perpaduan Negara
Fasa 4
 • Had kehadiran di rumah ibadat tertakluk kepada Majlis Agama Negeri / Kementerian Perpaduan Negara
Individu Divaksin Lengkap
 • Orang Islam boleh melaksanakan aktiviti di masjid dan surau tertakluk kepada ketetapan Pihak Berkuasa Agama Negeri
 • Orang bukan Islam boleh melaksanakan aktiviti di rumah ibadat selain Islam tertakluk kepada ketetapan Kementerian Perpaduan Negara

Sekarang

Fasa 1
 • Hanya pembungkusan dan penghantaran makanan/minuman dibenarkan
Individu Divaksin Lengkap
 • Dibenarkan menjamu di tempat makan dengan 50% kapasiti meja, jarakan sosial, dan pemantauan SOP
Fasa 2
 • Hanya pembungkusan dan penghantaran makanan/minuman dibenarkan
Individu Divaksin Lengkap
 • Dibenarkan menjamu di tempat makan dengan 50% kapasiti meja, jarakan sosial, dan pemantauan SOP
Fasa 3
 • Boleh menjamu di tempat makan dengan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter
Fasa 4
 • Boleh menjamu di tempat makan dengan penjarakan sosial

Sekarang

Fasa 1
 • Pasar harian, tani kekal, segar terkawal, dan borong dibuka
 • Pasar pagi, malam, mingguan dan tani boleh beroperasi hanya untuk pelanggan yang telah divaksinasi dengan lengkap
Fasa 2
 • Pasar tani tidak kekal, dan pasar pagi dibuka
Fasa 3
 • Semua pasar dibuka dengan SOP             
Fasa 4
 • Semua pasar dibuka dengan SOP             

Sekarang

Fasa 1
 • Hanya 2 wakil keluarga boleh keluar untuk membeli keperluan asas
Individu Divaksin Lengkap
 • Bilangan orang tertakluk kepada kapasiti kenderaan
Fasa 2
 • Hanya 2 wakil keluarga boleh keluar untuk membeli keperluan asas
Individu Divaksin Lengkap
 • Bilangan orang tertakluk kepada kapasiti kenderaan
Fasa 3
 • Hanya 3 wakil keluarga boleh keluar untuk membeli keperluan asas
Individu Divaksin Lengkap
 • Bilangan orang tertakluk kepada kapasiti kenderaan
Fasa 4
 • Bilangan orang tertakluk kepada kapasiti kenderaan

Sekarang

Fasa 1
 • Kegiatan bersosial dan menziarah dilarang
Fasa 2
 • Kegiatan bersosial dan menziarah dilarang      
Fasa 3
 • Kegiatan bersosial dan menziarah dilarang
Fasa 4
 • Kegiatan bersosial dan menziarah, terhad kepada 50% kapasiti ruang dan penjarakan fizikal

Sekarang

Fasa 1
 • Jogging, berbasikal dan bersenam secara individu dibenarkan dengan penjarakan fizikal
Individu Divaksin Lengkap
 • Boleh bersukan secara sentuhan / tanpa sentuhan dengan penjarakan fizikal di kawasan terbuka / tertutup kecuali di gimnasium; 6 pagi - 8 malam
Fasa 2
 • Sukan tanpa sentuhan dibenarkan di kawasan terbuka dengan penjarakan fizikal
Individu Divaksin Lengkap
 • Boleh bersukan secara sentuhan / tanpa sentuhan dengan penjarakan fizikal di mana - mana kawasan terbuka / tertutup; 6 pagi - 10 malam
Fasa 3
 • Sukan tanpa sentuhan dibenarkan di kawasan terbuka / tertutup dengan penjarakan fizikal
Individu Divaksin Lengkap
 • Boleh bersukan secara sentuhan / tanpa sentuhan dengan penjarakan fizikal di mana - mana kawasan terbuka / tertutup; 6 pagi - 12 malam
Fasa 4
 • Semua aktiviti sukan dibenarkan dengan penjarakan fizikal    

Sekarang

Fasa 1
 • Acara dan persembahan siaran langsung tidak dibenarkan
 • Hanya penyiaran secara rakaman atau atau siaran langsung dibenarkan
Individu Divaksin Lengkap
 • Boleh pergi ke acara/persembahan siaran langsung, panggung wayang, pameran seni, muzium, busking dalaman dan lounge hotel
Fasa 2
 • Acara dan persembahan siaran langsung tidak dibenarkan
 • Hanya penyiaran secara rakaman atau atau siaran langsung dibenarkan
Individu Divaksin Lengkap
 • Boleh pergi ke acara/persembahan siaran langsung, panggung wayang, pameran seni, muzium, busking dalaman dan lounge hotel
 • Fasa 3
  • Acara dan persembahan siaran langsung tidak dibenarkan
  • Hanya penyiaran secara rakaman atau atau siaran langsung dibenarkan
  Individu Divaksin Lengkap
  • Boleh pergi ke acara/persembahan siaran langsung, panggung wayang, pameran seni, muzium, busking dalaman dan lounge hotel
  Fasa 4
  • Acara dan persembahan siaran langsung dibenarkan tertakluk kepada keluasan ruang dan penjarakan fizikal                       

  Sekarang

  Fasa 1
  • Pendaftaran perkahwinan dibenarkan
  Fasa 2
  • Pendaftaran perkahwinan dibenarkan
  Fasa 3
  • Pendaftaran perkahwinan dibenarkan
  Fasa 4
  • Pendaftaran dan majlis perkahwinan dibenarkan

  Sekarang

  Fasa 1
  • Upacara pengebumian dan ziarah kubur dibenarkan mengikut ketetapan Pihak Berkuasa Agama / Kementerian Perpaduan Negara
  • Pergerakan bagi urusan kematian dibenarkan setelah mendapatkan kebenaran daripada Polis Diraja Malaysia
  Fasa 2
  • Upacara pengebumian dan ziarah kubur dibenarkan mengikut ketetapan Pihak Berkuasa Agama / Kementerian Perpaduan Negara
  • Pergerakan bagi urusan kematian dibenarkan setelah mendapatkan kebenaran daripada Polis Diraja Malaysia
  Fasa 3
  • Upacara pengebumian dan ziarah kubur dibenarkan mengikut ketetapan Pihak Berkuasa Agama / Kementerian Perpaduan Negara
  Fasa 4
  • Upacara pengebumian dan ziarah kubur dibenarkan mengikut ketetapan Pihak Berkuasa Agama / Kementerian Perpaduan Negara

  Sekarang

  *Untuk aktiviti lain dan SOP terperinci, sila rujuk ke MKN

  Bantuan Untuk Rakyat

  Kekal Selamat