Pilih Perniagaan Anda

Eksport Pasir Laut Benua
Fasa 1
 • Beroperasi dengan kapasiti 60%
 • Berdasarkan kes demi kes
 • Kapasiti pengoperasian boleh ditingkatkan berdasarkan kadar vaksinasi lengkap pekerja
Fasa 2
 • Beroperasi dengan kapasiti 80%
 • Berdasarkan kes demi kes
 • Kapasiti pengoperasian boleh ditingkatkan berdasarkan kadar vaksinasi lengkap pekerja
Fasa 3
 • Beroperasi dengan kapasiti 80%
 • Berdasarkan kes demi kes
 • Kapasiti pengoperasian boleh ditingkatkan berdasarkan kadar vaksinasi lengkap pekerja
Fasa 4
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%

Sekarang

Pengoperasian Lombong & Kuari
Fasa 1
 • Beroperasi dengan kapasiti 60%
 • Kapasiti pengoperasian boleh ditingkatkan berdasarkan kadar vaksinasi lengkap pekerja
Fasa 2
 • Beroperasi dengan kapasiti 80%
 • Kapasiti pengoperasian boleh ditingkatkan berdasarkan kadar vaksinasi lengkap pekerja
Fasa 3
 • Beroperasi dengan kapasiti 80%
 • Kapasiti pengoperasian boleh ditingkatkan berdasarkan kadar vaksinasi lengkap pekerja
Fasa 4
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%

Sekarang

Pembekalan Mineral, Bahan Batu & Simen
Fasa 1
 • Beroperasi dengan kapasiti 60%
 • Hanya dari simpanan stok dibenarkan
 • Kapasiti pengoperasian boleh ditingkatkan berdasarkan kadar vaksinasi lengkap pekerja
Fasa 2
 • Beroperasi dengan kapasiti 80%
 • Hanya dari simpanan stok dibenarkan
 • Kapasiti pengoperasian boleh ditingkatkan berdasarkan kadar vaksinasi lengkap pekerja
Fasa 3
 • Beroperasi dengan kapasiti 80%
 • Hanya dari simpanan stok dibenarkan
 • Kapasiti pengoperasian boleh ditingkatkan berdasarkan kadar vaksinasi lengkap pekerja
Fasa 4
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%

Sekarang

*Untuk aktiviti lain dan SOP terperinci, sila rujuk ke MKN

Bantuan Untuk Sektor

Kekal Selamat