Perkhidmatan essential sahaja

Pertanian dan komoditi; kapasiti 100%

Pembinaan, pembuatan, perlombongan; kapasiti 60%

Pembelajaran secara maya sahaja

Peningkatan waktu operasi perniagaan

Perkhidmatan essential sahaja

Pembelajaran secara maya sahaja

Sektor awam 30%, sektor swasta 80%

Kebanyakan perniagaan runcit boleh beroperasi

Perniagaan risiko tinggi tidak boleh beroperasi

Hanya kelas peperiksaan boleh ke sekolah

Pusat jagaan kanak-kanak boleh beroperasi

Semua jenis aktiviti ekonomi dibenarkan   

Kapasiti operasi 100%

Masa beroperasi mengikut lesen perniagaan

Semua tertakluk kepada SOP, jarak sosial

Bantuan Untuk Perniagaan

Kekal Selamat