Perkhidmatan essential sahaja; 6 pagi – 8 malam

Perkhidmatan essential & pertanian; kapasiti operasi 100%

Pembuatan, pembinaan, pembalakan; kapasiti operasi 30%

Pembelajaran secara maya sahaja

Perniagaan runcit tertentu; 6 pagi - 10 malam

Perkhidmatan tertentu & pertanian; kapasiti operasi 100%

Pembuatan, pembinaan, pembalakan; kapasiti operasi 50%

Hanya kelas peperiksaan boleh ke sekolah

Pekerja divaksin lengkap boleh di premis

Perniagaan risiko tinggi tidak boleh beroperasi

Hanya kelas peperiksaan boleh ke sekolah

Pusat kanak-kanak dibenarkan beroperasi

Semua jenis aktiviti ekonomi dibenarkan   

Semua tertakluk kepada SOP; jarak sosial

Kapasiti operasi 100%; melainkan dinyatakan sebaliknya

Masa beroperasi mengikut lesen perniagaan

Bantuan Untuk Perniagaan

Kekal Selamat