Pembelajaran secara maya sahaja

Tidak boleh bersosial di luar isi rumah

<radius 10km dari rumah (2 orang)

Perkhidmatan perlu sahaja (6 pg – 8 mlm)

Pembelajaran secara maya sahaja

Tidak boleh bersosial di luar isi rumah

Pergerakan tanpa had radius, had penumpang

Hanya bersukan di luar tanpa sentuhan

Pembelajaran secara maya sahaja

Semua sukan tanpa sentuhan dibenarkan

Pelanggan divaksin lengkap boleh di premis

Tidak boleh bersosial di luar isi rumah

Boleh beribadah berjemaah

Kegiatan sosial dibenarkan, kapasiti 50%

Pergerakan merentas negeri dibenarkan

Boleh menjamu di tempat makan

Ketahui Lebih Lanjut

Fasa 1
 • Pergerakan antara daerah / negeri / negara tidak dibenarkan
Individu Divaksin Lengkap
 • Boleh merentas daerah dan negeri
 • Kenderaan boleh membawa penumpang dengan kapasiti penuh
 • Warganegara dan bukan warganegara yang mempunyai kediaman di Malaysia, dan tiba dari luar negara, dibenarkan menjalani kuarantin wajib di rumah
Fasa 2
 • Pergerakan antara daerah / negeri / negara tidak dibenarkan
Individu Divaksin Lengkap
 • Boleh merentas daerah dan negeri
 • Kenderaan boleh membawa penumpang dengan kapasiti penuh
 • Warganegara dan bukan warganegara yang mempunyai kediaman di Malaysia yang tiba dari luar negara, dibenarkan menjalani kuarantin wajib di rumah
Fasa 3
 • Pergerakan antara daerah dalam negeri yang sama dibenarkan
Individu Divaksin Lengkap
 • Boleh merentas daerah dan negeri
 • Kenderaan boleh membawa penumpang dengan kapasiti penuh
 • Warganegara dan bukan warganegara yang mempunyai kediaman di Malaysia yang tiba dari luar negara, dibenarkan menjalani kuarantin wajib di rumah

Sekarang

Fasa 4
 • Pergerakan antara negeri fasa 4 sahaja dibenarkan
Individu Divaksin Lengkap
 • Boleh merentas daerah dan negeri
 • Kenderaan boleh membawa penumpang dengan kapasiti penuh
 • Warganegara dan bukan warganegara yang mempunyai kediaman di Malaysia yang tiba dari luar negara, dibenarkan menjalani kuarantin wajib di rumah
Fasa 1
 • Sektor Awam: Kapasiti operasi di premis tertakluk kepada Arahan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak dan Setiausaha Persekutuan Negeri Sarawak
 • Sektor Swasta: Kapasiti kehadiran pekerja terhad kepada 30% pada satu-satu masa, untuk sektor perniagaan yang dibenarkan beroperasi
 • Sektor pertanian dan komoditi dibenarkan beroperasi secara sepenuhnya
Fasa 2
 • Sektor Awam: Kapasiti operasi di premis tertakluk kepada Arahan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak dan Setiausaha Persekutuan Negeri Sarawak
 • Sektor Swasta: Kapasiti kehadiran pekerja terhad kepada 50% pada satu-satu masa, untuk sektor perniagaan yang dibenarkan beroperasi
 • Sektor pertanian dan komoditi dibenarkan beroperasi secara sepenuhnya
Fasa 3
 • Sektor Awam: Kapasiti operasi di premis tertakluk kepada Arahan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak dan Setiausaha Persekutuan Negeri Sarawak
 • Sektor Swasta: Kapasiti kehadiran pekerja terhad kepada 80% pada satu-satu masa, untuk sektor perniagaan yang dibenarkan beroperasi
 • Sektor pertanian dan komoditi dibenarkan beroperasi secara sepenuhnya
 • Hanya pekerja divaksin lengkap boleh bekerja di premis
Fasa 4
 • Sektor awam dibenarkan beroperasi 100% kapasiti tertakluk arahan Ketua Setiausaha Negara;
 • Sektor swasta dibenarkan beroperasi 100% kapasiti
Fasa 1
 • Semua institusi pendidikan ditutup
 • Semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara maya sahaja
 • Tadika tidak dibenarkan beroperasi kecuali untuk anak-anak pekerja barisan hadapan dan perkhidmatan perlu
Fasa 2
 • Semua institusi pendidikan ditutup
 • Semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara maya sahaja
 • Tadika tidak dibenarkan beroperasi kecuali untuk anak-anak pekerja barisan hadapan dan perkhidmatan perlu
Fasa 3
 • Semua institusi pendidikan ditutup
 • Semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara maya sahaja
 • Hanya kelas yang menghadapi peperiksaan umum dibenarkan ke sekolah
 • Tadika dibenarkan beroperasi dengan pemantauan SOP
Fasa 4
 • Semua institusi pendidikan dibuka semula, tertakluk kepada penilaian risiko semasa
 • Tadika dibenarkan beroperasi dengan pemantauan SOP
Fasa 1
 • Urusan dan aktiviti keagaamaan di Masjid/Surau tertakluk kepada SOP Majlis Islam Sarawak
 • Aktiviti keagamaan di semua rumah ibadat bukan Islam tertakluk kepada kapasiti 50%, ataupun 50 penganut (yang mana lebih sedikit)
Fasa 2
 • Urusan dan aktiviti keagaamaan di Masjid/Surau tertakluk kepada SOP Majlis Islam Sarawak
 • Aktiviti keagamaan di semua rumah ibadat bukan islam tertakluk kepada SOP Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain (UNIFOR)
Fasa 3
 • Urusan dan aktiviti keagaamaan di Masjid/Surau tertakluk kepada SOP Majlis Islam Sarawak
 • Aktiviti keagamaan di semua rumah ibadat bukan islam tertakluk kepada SOP Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain (UNIFOR)
Fasa 4
 • Urusan dan aktiviti keagaamaan di Masjid/Surau tertakluk kepada SOP Majlis Islam Sarawak
 • Aktiviti keagamaan di semua rumah ibadat bukan islam tertakluk kepada SOP Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain (UNIFOR)
Fasa 1
 • Hanya pembungkusan dan penghantaran makanan/minuman dibenarkan
Fasa 2
 • Boleh menjamu di tempat makan dengan penjarakan sosial
Fasa 3
 • Boleh menjamu di tempat makan dengan penjarakan sosial
Fasa 4
 • Boleh menjamu di tempat makan dengan penjarakan sosial
Fasa 1
 • Pasar awam, basah, tamu kekal, dan borong dibuka
Fasa 2
 • Pasar tani, minggu dan malam di bawah Seliaan PBT dibuka
Fasa 3
 • Semua pasar dibuka dengan SOP
Fasa 4
 • Semua pasar dibuka dengan SOP
Fasa 1
 • Hanya 2 wakil keluarga dalam kereta untuk membeli belah dalam radius 10km
Fasa 2
 • Bilangan orang tertakluk kepada kapasiti kenderaan
Fasa 3
 • Bilangan orang tertakluk kepada kapasiti kenderaan
Fasa 4
 • Bilangan orang tertakluk kepada kapasiti kenderaan
Fasa 1
 • Kegiatan bersosial dan menziarah dilarang
Fasa 2
 • Kegiatan bersosial dan menziarah dilarang
Fasa 3
 • Kegiatan bersosial dan menziarah dilarang
Fasa 4
 • Kegiatan bersosial dan menziarah dibenarkan, terhad kepada had kapasiti SOP
Fasa 1
 • Jogging dan bersenam secara individu dibenarkan dengan penjarakan fizikal
Fasa 2
 • Sukan di luar tanpa sentuhan dibenarkan dengan penjarakan fizikal
Fasa 3
 • Sukan di luar tanpa sentuhan dibenarkan dengan penjarakan fizikal

Sekarang

Fasa 4
 • Semua aktiviti sukan dibenarkan dengan penjarakan fizikal
Fasa 1
 • Acara dan persembahan siaran langsung tidak dibenarkan
 • Hanya penyiaran secara rakaman atau siaran langsung dibenarkan
Fasa 2
 • Acara dan persembahan siaran langsung tidak dibenarkan
 • Hanya penyiaran secara rakaman atau siaran langsung dibenarkan
Fasa 3
 • Acara dan persembahan siaran langsung dibenarkan tanpa penonton

Sekarang

Fasa 4
 • Acara dan persembahan siaran langsung dibenarkan terhad kepada 50% kapasiti penonton                      
Fasa 1
 • Pendaftaran perkahwinan dibenarkan
Fasa 2
 • Pendaftaran perkahwinan dibenarkan
Fasa 3
 • Pendaftaran perkahwinan dibenarkan

Sekarang

Fasa 4
 • Pendaftaran perkahwinan dibenarkan
Fasa 1
 • Urusan pengebumian orang islam yang tidak berkaitan COVID-19 dibenarkan tertakluk kepada SOP Majlis Islam Sarawak
 • Urusan pengebumian orang bukan Islam yang tidak berkaitan COVID-19 dibenarkan tertakluk kepada SOP Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain (UNIFOR)
Fasa 2
 • Urusan pengebumian orang islam yang tidak berkaitan COVID-19 dibenarkan tertakluk kepada SOP Majlis Islam Sarawak
 • Urusan pengebumian orang bukan Islam yang tidak berkaitan COVID-19 dibenarkan tertakluk kepada SOP Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain (UNIFOR)
Fasa 3
 • Urusan pengebumian orang islam yang tidak berkaitan COVID-19 dibenarkan tertakluk kepada SOP Majlis Islam Sarawak
 • Urusan pengebumian orang bukan Islam yang tidak berkaitan COVID-19 dibenarkan tertakluk kepada SOP Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain (UNIFOR)

Sekarang

Fasa 4
 • Urusan pengebumian orang islam yang tidak berkaitan COVID-19 dibenarkan tertakluk kepada SOP Majlis Islam Sarawak
 • Urusan pengebumian orang bukan Islam yang tidak berkaitan COVID-19 dibenarkan tertakluk kepada SOP Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain (UNIFOR)

*Untuk aktiviti lain dan SOP terperinci, sila rujuk ke MKN

Bantuan Untuk Rakyat

Kekal Selamat