Pilih Perniagaan Anda

Petani, Nelayan & Penternak
Fasa 1
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%
Fasa 2
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%
Fasa 3
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%

Sekarang

Fasa 4
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%
Ladang & Estet
Fasa 1
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%
Fasa 2
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%
Fasa 3
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%

Sekarang

Fasa 4
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%
Tempat Pembalakan Skala Kecil
Fasa 1
 • Tidak dibenarkan beroperasi
Fasa 2
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%
Fasa 3
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%

Sekarang

Fasa 4
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%

*Untuk aktiviti lain dan SOP terperinci, sila rujuk ke MKN

Bantuan Untuk Sektor

Kekal Selamat