Pilih Perniagaan Anda

Pusat Rawatan & Jagaan
Fasa 1
 • Dibenarkan beroperasi tertakluk kepada kelulusan beroperasi oleh Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak
Fasa 2
 • Dibenarkan beroperasi tertakluk kepada kelulusan beroperasi oleh Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak
Fasa 3
 • Dibenarkan beroperasi dengan pemantauan SOP

Sekarang

Fasa 4
 • Dibenarkan beroperasi dengan pemantauan SOP
Pusat Asuhan Kanak-Kanak
Fasa 1
 • Dibenarkan beroperasi tertakluk kepada kelulusan beroperasi oleh Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak
Fasa 2
 • Dibenarkan beroperasi tertakluk kepada kelulusan beroperasi oleh Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak
Fasa 3
 • Dibenarkan beroperasi dengan pemantauan SOP

Sekarang

Fasa 4
 • Dibenarkan beroperasi dengan pemantauan SOP     
Tadika & Taska
Fasa 1
 • Dibenarkan beroperasi tertakluk kepada kelulusan beroperasi oleh Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak
Fasa 2
 • Dibenarkan beroperasi tertakluk kepada kelulusan beroperasi oleh Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak
Fasa 3
 • Dibenarkan beroperasi dengan pemantauan SOP

Sekarang

Fasa 4
 • Dibenarkan beroperasi dengan pemantauan SOP     

*Untuk aktiviti lain dan SOP terperinci, sila rujuk ke MKN

Bantuan Untuk Sektor

Kekal Selamat