Pilih Perniagaan Anda

Penyelenggaraan & Pembaikan Kritikal
Fasa 1
 • Beroperasi dengan kapasiti 30%
 • Masa operasi: 6 pagi – 8 malam
Fasa 2
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%
 • Masa operasi: 6 pagi – 10 malam
Fasa 3
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%
 • Masa operasi: 6 pagi – 10 malam

Sekarang

Fasa 4
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%
Pembinaan Infrastruktur Awam Utama
Fasa 1
 • Beroperasi dengan kapasiti 30%
 • Masa operasi: 6 pagi – 8 malam
Fasa 2
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%
 • Masa operasi: 6 pagi – 10 malam
Fasa 3
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%
 • Masa operasi: 6 pagi – 10 malam

Sekarang

Fasa 4
 • Beroperasi dengan kapasiti 100%

*Untuk aktiviti lain dan SOP terperinci, sila rujuk ke MKN

Bantuan Untuk Sektor

Kekal Selamat