Mengeluarkan Malaysia
Daripada Kemelut Pandemik
COVID-19 Dengan Selamat

Indikator & Nilai Ambang

Kes Baharu Harian

Kadar Pengunaan ICU

Populasi Dewasa Divaksinasi Penuh

Status Terkini - Fasa 3

383

Sederhana

89.3.0%

Syarat untuk beralih ke Fasa 4

≤ 77

Memadai

≥ 40%

Dikemas kini: 16/10/2021

1. Sumber data: Kementerian Kesihatan Malaysia, Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin
2. Nilai ambang negeri berdasarkan populasi setiap negeri
3. Untuk maklumat nilai ambang peralihan fasa, sila ke pautan (PDF)

Kekal Selamat